Kristína Bukovčáková

Kristína Bukovčáková – 14. 11. – 13. 12. 2019.

Kurátorka – Judita Kožíšková

WordPress Gallery Plugin

Apokalypsa krásy na očích

Jak ovlivňujeme krajinu a jak krajina ovlivňuje nás? Splynutí člověka s přírodou a její osud v současném  světě – to je ústřední téma pozoruhodného díla Kristíny Bukovčákové (*1991). Mladá slovenská umělkyně se prostřednictvím malby vyrovnává s vlastními pocity bezmoci jednotlivce nad nezvratitelným zánikem přirozené krajiny, s níž je úzce provázán. Na první pohled často svěží, idylická plátna nesou závažný obsah. Autorku vždy fascinovalo téma romantického splynutí a vzájemného ovlivňování lidské bytosti a přírody. V současnosti stále silněji vnímá disharmonii tohoto vztahu směřující k ekologickému kolapsu. Vědomí devastace přirozeného prostředí ji nutí vkládat do svých děl environmentální apel.  Její umění tak není samoúčelné, ale vnitřně se dotkne mnohých z nás. Diváka uvádí do jakési subjektivně zbarvené alternativní reality, kde se prolínají jednotlivé plány, figury, přírodní prvky s amorfními objekty i abstraktními plochami. Do ní autorka zasazuje všední a zároveň poetické vyprávění o koloběhu přírody a člověku v ní. Za nedopovězenými mikropříběhy cítíme ohrožení krajiny i nás samotných.  Kristína Bukovčáková nyní žije a tvoří převážně v Praze. Již během studia na tamní uměleckoprůmyslové škole získala první cenu v prestižní slovenské soutěži pro mladé výtvarníky Maľba roku 2016.